top of page

Prevádzka materskej školy od 22.12.2023

Riaditeľka udeľuje všetkým deťom materskej školy dňa 22.12.2023 z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.


V materskej škole počas vianočných školských prázdnin v termíne od 27.12.2023 do 05.01.2024 bude prerušená prevádzka.


Prevádzka materskej školy bude opäť obnovená 08.01.2024.


Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku 2024 všetko len to naj.

Comments


bottom of page