top of page

Triedy

Mgr. Zuzana Kiss

Bc. Margita Ľubová

Jana Peschlová

Iveta Kissová

Kristína Biterová

Mgr. Elena Kissová

7. Trieda

Eva Šoltýsová

Mgr. Ivana Ledvényiová

Mgr. Ivana Kovácsová

Marta Ljubová

Mgr. Monika Michalová

Mgr. Janka Škodová

Monika Zedníčková

Alžbeta Košová

1. Trieda
2. Trieda
3. Trieda

Triedne učiteľky

4. Trieda
5. Trieda
6. Trieda
bottom of page