top of page

Triedy

Mgr. Zuzana Kiss

Bc. Margita Ľubová

Jana Peschlová

Iveta Kissová

Kristína Biterová

Mgr. Elena Kissová

2. Trieda

Alžbeta Košová

Mgr. Ivana Ledvényiová

Mgr. Lenka Sedláčková

Mgr. Žofia Lackaničová + Marta Ljubová

Mgr. Monika Michalová

Mgr. Janka Škodová

Monika Zedníčková

Bc. Eva Lešická

3. Trieda
4. Trieda
5. Trieda

Triedne učiteľky

6. Trieda
7. Trieda
1. Trieda
bottom of page