Triedy

Email zamestnancov školy je v tvare m.priezvisko@mskrikova.sk (m=prvé písmeno mena)

Kristína Biterová

Petra Černická

Eva Šoltýsová

Oľga Vančíková

Mgr. Ivana Ledvényiová

Iveta Kissová

Monika Zedníčková

Alena Labdafská

Mgr. Iveta Galiová

Alžbeta Košová

Bc. Margita Ľubová

Natália Koniarová

Mgr. Elena Kissová

Jana Peschlová

1. Trieda
2. Trieda
3. Trieda

Triedne učiteľky

4. Trieda
5. Trieda
6. Trieda
7. Trieda