Triedy

Email zamestnancov školy je v tvare m.priezvisko@mskrikova.sk (m=prvé písmeno mena)

Jana Peschlová

Iveta Kissová

Kristína Biterová

Mgr. Elena Kissová

Eva Šoltýsová

Bc. Margita Ľubová

7. Trieda

Mgr. Ivana Ledvényiová

Bc. Ágnes Bugyi

Marta Ljubová

Miroslava Koprdová

Monika Zedníčková

Alžbeta Košová

Petra Černická

Zuzana Szusztorová

1. Trieda
2. Trieda
3. Trieda

Triedne učiteľky

4. Trieda
5. Trieda
6. Trieda