top of page

Prijímanie detí do MŠ

Milí rodičia, Vaše dieťa čaká veľká zmena, prvýkrát bude bez mamy v novom prostredí s novými ľuďmi, kamarátmi, čo bude pre neho dosť stresujúce. Preto by sme boli radi, ak by ste hore uvedené zručnosti do začiatku nástupu do materskej školy docvičili. Tieto zručnosti pomôžu Vášmu dieťaťu v adaptácii, pri zmene činností počas dňa, pri požiadavkách, ktoré pani učiteľka od prvého dňa bude na neho klásť (obuť sa, obliecť sa, vyzliecť sa, použiť samostatne WC a iné). Hovorte s dieťaťom o materskej škole kladne (čo všetko zaujímavé sa tam dozvie) a vyvarujte sa negatívnym opisom typu „počkaj, v škôlke ťa naučia poslúchať“. 

Podanie elektornickej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie

Dotazník k adaptačnému programu pre novoprijaté dieťa

Čo musí dieťa pri nástupe do materskej školy vedieť:

 • Čo by dieťa malo vedieť pred nástupom do materskej školy

 • Malo by vedieť svoje meno a priezvisko. Na svoje meno by malo reagovať.

 • Dieťa by malo poznať svoju značku, ktorú dostane v materskej škole pre označenie skrinky.

 • Musí poznať svoje oblečenie a topánky. Rodičom sa odporúča hovoriť deťom ráno pri obliekaní čo majú na sebe (tvoja čiapka, tvoja bunda – farba, poznávacie znamenie, obrázok...), v čom budú spať. Pre istotu je však potrebné, aby dieťa malo všetky veci v materskej škole podpísané.

 • Dieťa sa má vedieť zobliecť a obliecť. S obliekaním určitých vecí pomôže pani učiteľka (pančucháče, gombíky, zips, šnúrky...).

 • Dieťa by malo zvládnuť povedať pani učiteľke, s čím potrebuje pomôcť. Malo by vedieť vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie.

 • Má vedieť jesť samostatne s lyžicou a piť z pohára alebo hrnčeka. Malo by vedieť jesť samo, preto by pred nástupom do materskej školy rodičia nemali dieťa kŕmiť, nemali by mu jedlo krájať na malé kúsky. Dieťa by malo zvládnuť napr. odhryznúť z krajca chleba, rožka...

 • Malo by sa vedieť samé vysmrkať a použiť vreckovku.

 • Dieťa by nemalo cez deň alebo pri popoludňajšom spánku používať plienky. Malo by s istotou ovládať svoj močový mechúr. V materskej škole chodia deti na WC často krát. Pani učiteľka môže pomôcť pri utieraní po použití toalety alebo skontroluje.

 • Malo by byť zvyknuté umyť si ruky po použití toalety, pred jedlom a po príchode z vonku alebo keď ich má špinavé. Takisto by sa malo vedieť utrieť do uteráčika.

 • Deti by mali vedieť chodiť po schodoch bez toho, aby šli za ruku s dospelým.

 • Dieťa by malo byť zvyknuté odkladať si po sebe hračky na správne miesto.

 • Dieťa by malo poznať základné pravidlá slušného správania, teda pozdraviť, poďakovať, poprosiť.

 • Pri zaspávaní by nemalo byť zvyknuté používať cumlík.

 • Dieťa by malo zvládnuť chôdzu. V materskej škole súčasťou organizácie dňa sú aj vychádzky. Rodičia by nemali voziť dieťa v kočíku a nosiť na rukách.

 • Dieťa by sa malo vedieť správať bezpečne, neubližovať iným deťom, prípadne pani učiteľke.

 • Vedieť komunikovať s učiteľkou a ostatnými deťmi alebo aspoň odpovedať na otázky.

Čo treba do materskej školy pri nástupe priniesť:

 • pyžamo

 • prezúvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou

 • náhradné oblečenie

 • vyplnený evidenčný lístok

 • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa

 • dotazník

 Dieťa musí mať všetky svoje veci označené menom.

Adaptačný program našej materskej školy:

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy:

 • Prijímame dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou.

 • Vytvárame pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov.

 • Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom poskytujeme radosť a uspokojenie dieťaťa pri pobyte v MŠ.

 • V rozhovoroch s rodičmi dieťaťa získavame informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, čase a priebehu spánku.

 

Prvá časť adaptácie – prvé dni

Počas adaptačného pobytu umožňujeme rodičovi dieťaťa podľa jeho želania pobyt s dieťaťom v materskej škole na určitý čas ( v prípadoch, ak dieťa neustále plače, odmieta pobyt v MŠ ), dieťa sa oboznámi s prostredím zariadenia a ostatnými zamestnancami materskej školy.

Druhá časť adaptácie

Dieťa je v materskej škole bez rodiča dopoludnia. Dieťa sa oboznamuje s kolektívom detí, s denným režimom, kultúrno – hygienickými návykmi, pobytom vonku. Získava návyky kolektívneho správania, učí sa sebaobsluhe v prostredí MŠ. V tomto období rešpektujeme dieťa, jeho potreby a túžby a snažíme sa ich plne uspokojiť. Pri adaptačnom procese sa veľmi pozitívne osvedčuje, ak si dieťa z domu prináša jeho najmilšiu hračku, ktorú rešpektujeme.

Tretia časť adaptácie

Dieťa zostáva počas celého dňa v MŠ, aj počas popoludňajšieho odpočinku. V tomto prípade rodič hneď po popoludňajšom odpočinku prichádza pre dieťa a postupne predlžuje čas adaptácie. Dĺžku adaptácie prispôsobujeme na základe konzultácie s rodičom dieťaťa. Ak dieťa nevie prijať život v MŠ, je potrebné po konzultácii s rodičom prerušiť jeho dochádzku do MŠ na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší školský rok.

Odporúčame:

 • pred nástupom do materskej školy poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov. Spočiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín

 • krátke a vrúcne ranné lúčenie pred vstupom do triedy

 • rozhovory s triednou učiteľkou viesť v popoludňajších hodinách – vo veciach organizačných. Ak ide o rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa 

 

bottom of page