Na sídlisku stojí dom a pri dome veľký dvor.
V domčeku sú pekné hračky a na dvore preliezačky.
Každý deň sem chodíme, dobre sa tu cítime,
pekne sa tu spolu hráme, na dvore sa naháňame.
„To je naša školička“,kričí Janko, Anička.

Aktuality:

Milí rodičia,

pri nástupe Vášho dieťaťa do materskej školy od 11.1.2021 je potrebné priniesť:

1. 2 ks rúško pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.

2. Podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU).

3. Potvrdenie od zamestnávateľov, že vykonávate prácu na svojom pracovisku, že povaha Vašej práce nedovoľuje pracovať z domu

alebo patríte medzi zákonných zástupcov/rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

4. Vaše deti budú od 11.1. zaradené do 1. triedy, vchod č. III - deti z 1,. 6., 7. triedy a všetci chlapci zo 4. triedy alebo do 2.triedy, vchod č. I. - deti z 2., 3., 5. triedy a všetky dievčatá zo 4. triedy.

Zoznamy budú zverejnené na vchodových dverách.

5. V zmysle platného VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách bude materská škola vyberať poplatok alikvotne, pričom denná sadzba je 1,32 € nasledovne:

pre dieťa, ktoré nastupuje do MŠ od 11.1. 2021 - celková suma 19,80 €

pre dieťa, ktoré nastupuje do MŠ od 18.1. 2021 - celková suma 13,20 €

pre dieťa, ktoré nastupuje do MŠ od 25.1. 2021 - celková suma 6,60 €.

Deti, ktoré navštevujú MŠ posledný rok pred vstupom do základnej školy poplatok neplatia.

 

Prosíme Vás, dodržujte uvedené pokyny a opatrenia, táto situácia nie je ani pre nás ľahká, snažme sa ju spoločne čo najlepšie zvládnuť.

Ďakujeme a prajeme Vám hlavne zdravie.

Vážení rodičia,

potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorýmpovaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu od 11.01.2021. V piatok 08.01.2021 vám dáme vedieť či a ktorá MŠ sa otvorí.Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, 
najneskôr do 
06.01.2020 do 12:00 hod na mail: m.koprdova@mskrikova.sk,Mail s informáciou: Meno dieťaťa, Názov triedy, ktorú navštevuje dieťa, Meno zákonného zástupcu/rodiča.

Podmienky vstupu do MŠ od 03.11.2020

Vážení rodičia,

po celoplošnom testovaní bude potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti - uvedené nižšie.

Pri odovzdávaní dieťaťa je potrebné preukázať sa negatívnym testom.

Naďalej platia pôvodné opatrenia:

1, Dieťa musí mať rúško k dispozícii vo svojej skrinke. 

2, Sprevádzajúca osoba vstupuje do priestorov materskej školy s prekrytými hornými dýchacími cestami.

3, Pri vstupe si dezinfikuje ruky.

4, Dodržuje odstupy od ostatných osôb.

5, Do šatne vstupuje jedna sprevádzajúca osoba a dieťa.

 

Ak ste mali pozitívny výsledok testovania, bezodkladne nám to oznámte.

 

Základné usmernenia:

Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia. Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ. 

Platí:

Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

Ak má rodič negatívny test, môže vstúpiť do objektu materskej školy.

Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu materskej školy. Rodičom odporúčame nedávať dieťa do materskej školy po dobu 10 kalendárnych dní.  

Po celoplošnom testovaní, keď príde dieťa do materskej školy je potrebné priniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti aktualizované ministerstvom školstva, vyplňuje sa dátum nástupu do materskej školy po testovaní, (ak príde zajtra, vyplníte dátum 03.11.2020). Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nájdete TU

Podmienky vstupu do materskej školy: https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

Vážení rodičia,materská škola bude mať v čase jesenných prázdnin so súhlasom zriaďovateľa t. j. v dňoch: 30.10.2020, 02.11.2020

prerušenú prevádzku z dôvodu celoplošného testovania na COVID – 19.

V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov oznámte neodkladne túto skutočnosť mailom riaditeľke materskej školy: m.koprdova@mskrikova.sk

Žiadame všetkých  rodičov, aby v prípade, že sa u ich dieťaťa, objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne o tom informovali riaditeľku materskej školy.

1/2
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now