Rodičovské združenia

Rodičovské združenie pri MŠ Kríková

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kríková 20 v Bratislave je občianske  neziskové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu  ( ďalej len „ MŠ“ ) Kríková 20 v Bratislave.

Číslo účtu (IBAN): SK1602000000003896295756

Poslaním rodičovského združenia  je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí..

Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch. Rodičovské združenie  spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní nadštandartných aktivít  pre deti MŠ v rámci riadneho edukačného procesu. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní rôznych podujatí MŠ.

Ako poukázať 2% z daní

Formulár na poukázanie 2% z daní

Združenie rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA

Číslo účtu (IBAN): 

 

Ako poukázať 2% z daní

Formulár na poukázanie 2% z daní

 
 

Občianske združenie pri MŠ Bodvianska

Občianske združenie pri Materskej škole Bodvianska so sídlom Bodvianska 5083/4, 821 07 Bratislava – Vrakuňa v Bratislave je občianske  neziskové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú elokované pracovisko Materskej školy  (ďalej len „ MŠ“) Kríková 20 v Bratislave.

Číslo účtu (IBAN): SK48 0900 0000 0051 3737 8517

Občianske združenia  spolupracuje s vedením a ostatnými pedagogickými zamestnancami pri  výchove a vzdelávaní detí a pri organizovaní rôznorodých aktivít  pre deti v rámci riadneho edukačného procesu.

Ako poukázať 2% z daní

Formulár na poukázanie 2% z daní

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now