top of page

Plánované nadštandardné aktivity – november a december


Exkurzia – „Dobré jablká“ v Dunajskej Lužnej

Dňa 07.11.2023 deti zo 4., 5., 6. a 7. triedy absolvujú exkurziu v Dunajskej Lužnej, kde sa formou zážitkového učenia oboznámia s pestovaním, skladovaním a ošetrovaním jabĺk a so známymi odrodami.

Cirkus Muzikus

08.11.2023 sa deti formou výchovného koncertu zoznámia z rôznymi druhmi hudby ako aj hudobných nástrojov.

Vianočné fotografovanie detí

21.11.2023 sa budú prihlásené deti fotografovať.

Otvorená hodina v ZŠ Žitavská

Dňa 22.11.2023 deti z 5., 6. a 7. triedy navštívia kamarátov v ZŠ Žitavská.

Vianočná rozprávka

05.12.2023 predstaví deťom ujo Ľubo vianočnú hudobnú rozprávku.

Mikuláš

5.12.2023 deti obdarí „ozajstný“ Mikuláš balíčkami.

Vianočné besiedky

O termínoch konania vianočných besiedok v jednotlivých triedach budete včas informovaní e-mailom, oznamom na nástenkach....

Vianočné prázdniny

23.12.2023 – 07.01.2024 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu vianočných prázdnin.

Comments


bottom of page