top of page

Plánované nadštandardné aktivity – január a február

Depistáž školskej spôsobilosti

V dňoch 16.01. – 18.01.2023 psychológ CPPP a P II., Nevädzová 7, Bratislava, p Mgr. Daniela Kováčiková, zrealizuje s prihlásenými deťmi – s informovaným súhlasom rodiča depistáž (t. j. plošné orientačné vyšetrenie) školskej spôsobilosti.


Stražanovo bábkové divadlo

17.01.2023 poteší deti Stražanovo bábkové divadlo rozprávkou „Aladinova zázračná lampa“.


Karneval

13.02.2023 sa zabavíme na fašiangovom karnevale.


Jarné prázdniny

20.02.2023 – 24.02.2022 bude prevádzka materskej školy obmedzená len na niekoľko tried z dôvodu jarných prázdnin. Záujem o dochádzku v tomto termíne budú včas zisťovať triedne učiteľky.

bottom of page