top of page

Plánované nadštandardné aktivity – január a február

Depistáž školskej spôsobilosti

V dňoch 16.01. – 18.01.2023 psychológ CPPP a P II., Nevädzová 7, Bratislava, p Mgr. Daniela Kováčiková, zrealizuje s prihlásenými deťmi – s informovaným súhlasom rodiča depistáž (t. j. plošné orientačné vyšetrenie) školskej spôsobilosti.


Stražanovo bábkové divadlo

17.01.2023 poteší deti Stražanovo bábkové divadlo rozprávkou „Aladinova zázračná lampa“.


Novoročný päťboj

30.01.2023 sa deti zo 6. a 7. triedy zúčastnia v Základnej škole Železničná novoročného päťboja, pri ktorom si zmerajú sily aj s deťmi z ostatných škôl v regióne.


„Hľadanie pokladu“

to je názov aktivity, ktorú pripravila Základná škola Žitavská pre deti zo 6.a 7. triedy Na viacerých stanovištiach budú plniť rôzne úlohy, až sa nakoniec dostanú k pokladu. Kedy? 7.2.2023 v Základnej škole Žitavská.


Karneval

13.02.2023 sa zabavíme na fašiangovom karnevale.


Jarné prázdniny

20.02.2023 – 24.02.2022 bude prevádzka materskej školy obmedzená len na niekoľko tried z dôvodu jarných prázdnin. Záujem o dochádzku v tomto termíne budú včas zisťovať triedne učiteľky.

Comments


bottom of page