top of page

Oznam o riaditeľskom voľne

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Kríková 20, Bratislava poskytuje podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 09.06.2023 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov. V tento deň sa uskutoční akcia Naše mesto.


Comentarios


bottom of page