top of page

Komplexná diagnostika školskej zrelosti

Vážení rodičia predškolákov,

dostali sme informáciu od pani psychologičky, v ktorej sa uvádza:

od marca do mája 2023 budem v Centre poradenstva a prevencie realizovať komplexnú diagnostiku školskej spôsobilosti.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať individuálne cez stránku: https://cpppapba2.sk/online-objednanie/ , do poznámky treba uviesť ŠZ (školská zrelosť). Po zaevidovaní online požiadavky Vám mailom pošle termín vyšetrenia. Žiadame vás, aby ste sa objednali čo najskôr.

O vyšetreniemôžu požiadať rodičia / zákonní zástupcovia, ktorí:

1. uvažujú o pokračovaní svojho dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní. Ak má pokračovať dieťa v predprimárnom vzdelávaní je povinné absolvovať komplexné vyšetrenie školskej zrelosti, aj keď sa nezúčastnilo depistáže.


2. uvažujú o predčasnom zaškolení dieťaťa v ZŠ s nástupom v septembri 2023, odporúčanie z CPP na základe vyšetrenia školskej spôsobilosti je povinné.


3. zvažujú predčasný nástup dieťaťa do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2024/2025, ktoré nedovŕši vek 5 rokov do 31.8.2023 (narodené september až december) – v tomto prípade je psychologické vyšetrenie v CPP povinné.


Zapísať dieťa do základnej školy je povinný každý rodič, ktorého dieťa dosiahne 6 rokov do 31.08.2023.

Zápis v základných školách vo Vrakuni sa bude konať 14.04. a 15.04.2023.

Comments


bottom of page