top of page

Depistáž školskej spôsobilosti

V dňoch 15.01., 17.01.a 18.01.2024 psychológ CPP II., Nevädzová 7, Bratislava, p Mgr. Daniela Kováčiková, zrealizuje s prihlásenými deťmi – s informovaným súhlasom rodiča depistáž (t. j. plošné orientačné vyšetrenie) školskej spôsobilosti.

Comments


bottom of page