top of page

Poďakovanie za dotáciu

Materská škola Kríková 20 v Bratislave  sa zapojila do grantovej výzvy a požiadala o poskytnutie podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023. Za prejavenú dôveru a poskytnutie dotácie v sume 8.000-. € ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia. Dotácia bola žiadaná na projekt „Zelená trieda“ a v rámci nej boli vybudované dve drevené učebne vybavené lavičkami a tri náučné tabule, ktoré nám pomôžu realizovať výchovno-vzdelávací proces s environmentálnym zameraním formou zážitkového učenia a priamo v teréne.

 

                                                                                         Miroslava Koprdová

                                                                                                MŠ Kríková

 

Comments


bottom of page