top of page

Poďakovanie

Materská škola Kríková 20, Bratislava srdečne ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za možnosť zrealizovať projekt „Revitalizácia školského dvora“. Vďaka dotácie sme mohli vybudovať na školskom dvore nový hrací prvok pre deti – opičiu dráhu.


Ešte raz ĎAKUJEMERealizované s finančnou podporou

Bratislavského samosprávneho kraja
bottom of page