Zmena prevádzky - zrušenie zbernej triedy


Vážení rodičia,

po obnovení prevádzky, až do odvolania bude materská škola otvorená od 6:30 h. do 16:30 h. bez zbernej triedy.

Z dôvodu vysokého nárastu ochorenia Covid-19 a aj nariadenej karantény u zamestnancov sme po zvážení situácie a dohody so zriaďovateľom pristúpili k zrušeniu zbernej triedy a zmene prevádzky jednotlivých tried.