top of page

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Vám oznamujeme, že dňa 16.09.2022 (piatok) riaditeľka poskytuje všetkým deťom Materskej školy Kríková 20, Bratislava z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

bottom of page