Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,


oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Kríková 20, Bratislava poskytuje podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 10.06.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.