Prevádzka počas letných školských prázdnin - júl a august 2021

Vážení rodičia,


v mesiaci júl 2021, t. j. od 1.7.2021 do 30.7.2021 bude prevádzková doba od 06:30 h. do 16:30 hod., naďalej nie sú v prevádzke zberné triedy. Príchod detí do materskej školy je do 08:00 h.

V prevádzke budú 2., 3., 4., 6. a 7. trieda. Deti z 1. a 5. triedy budú prerozdelené. V prípade zmeny počtu detí sa budú triedy operatívne zlučovať a následne Vás budeme informovať. Zoznamy detí budú zverejnené na vchodových dverách.

Deti môžete odhlasovať na t. č. 02/45642094.

Prosím všetkých rodičov, aby deťom najneskôr do 30.06.2021 vyprázdnili skrinky.

Deťom je potrebné priniesť: veci na prezlečenie, letné pyžamo, prezuvky, ruksak na veci, 1 igelitová taška na prípadné znečistené veci, šiltovka alebo klobúčik.

Od 1.8.2021 do 31.8.2021 bude prevádzka materskej školy prerušená. Nový školský rok začína 2.9.2021 (štvrtok).