Prevádzka od 22.02.2021 do 05.03.2021

Vážení rodičia,

na základe zisteného záujmu o dochádzku Vášho dieťaťa do materskej školy sa prevádzka od 22.02.2021 obnovuje. Podľa počtu nahlásených detí bude otvorených 5 tried, deti v týchto triedach budú zmiešané. Budú otvorené vchody č. II, III. a IV, t. j. 1., 4., 5., 6. a 7. trieda. Informáciu, do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené, dostanete od triednej p. učiteľky.


V prípade, že potrebujete svoje dieťa odhlásiť, urobte tak telefonicky na čísle školskej jedálne 02/45642094 alebo osobne u službukonajúcej učiteľky.

V pondelok, 22.02.2021, alebo prvý deň nástupu je potrebné priniesť vypísané tlačivá – Vyhlásenie o bezinfekčnosti, čestné vyhlásenie a negatívny test k nahliadnutiu. Negatívny test má platnosť 7 dní.


Od 01.03.2021 do 05.03.2021 sú jarné prázdniny, prosím, do 24.02.2021 oznámte p. učiteľkám, či Vaše dieťa bude aj v tomto období navštevovať materskú školu.


Po nahlásení záujmu o dochádzku počas jarných prázdnin Vám do konca budúceho týždňa dáme vedieť, do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené.


Všetkých Vás prosím, dajte nám informáciu o prípadnej Vašej pozitivite, prípadne pozitivite vo Vašom okolí alebo prejavujúcich sa príznakov u detí, aby sme mohli zabezpečiť potrebné opatrenia.