Prevádzka od 19.04.2021

Vážení rodičia,

od 19.04.2021 sú v platnosti vyhlášky RÚVZ 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a 187/2021 RÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Týmito vyhláškami sa bude riadiť aj naša materská škola:

1. Vo všetkých triedach prebieha výuka prezenčne.

2. Rúška – deti v materskej škole nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. Možnosť, aj naďalej používať u detí rúško, ponechávam na rozhodnutí zákonného zástupcu. Každé dieťa musí mať v skrinke aspoň jedno rúško (v prípade potreby).

3. Naďalej platí v školstve – 7 dňové testovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti – predkladanie vyhlásenia – s výnimkami podľa vyhlášky 187/2021.


Prevádzková doba MŠ

Vzhľadom na množstvo podnetov rodičov detí oznamujeme nasledovné:

Prevádzková doba je naďalej od 07:00 do 16:30 hod, nakoľko ešte nie je možné vytvárať zberné triedy.


Na základe pokynov ministerstva školstva materská škola zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach a zruší triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy). (zdroj manuál pre MŠ).

https://www.minedu.sk/data/att/17695.pdf - str. 6.

vyhlaska_187.pdf vyhlaska_175.pdf

Čestné vyhlásenie rodiča 11a
.doc
Download DOC • 74KB