Prevádzka od 08.03.2021

Vážení rodičia,


na základe zisteného záujmu o dochádzku Vášho dieťaťa do materskej školy sa prevádzka od 08.03.2021 obnovuje. Podľa počtu nahlásených detí budú otvorené 2 triedy – 1. trieda (vchod č. III – prízemie) a 4. trieda (vchod č. II – prízemie), deti v týchto triedach budú zmiešané. Prevádzka sa obnovuje prednostne pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti, ktoré sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

V prípade, že potrebujete svoje dieťa odhlásiť, urobte tak telefonicky na čísle školskej jedálne 02/45642094 alebo osobne u službukonajúcej učiteľky.


V pondelok, 08.03.2021, alebo prvý deň nástupu je potrebné priniesť vypísané tlačivá – Vyhlásenie o bezinfekčnosti, čestné vyhlásenie a potvrdenie od zamestnávateľa, že prácu zákonný zástupca nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať z domácnosti.


Zákonný zástupca dieťaťa sa musí preukázať:

- negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní,

- dokladom, že prekonal ochorenie COVID-19 nie starší ako tri mesiace,

- potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.


Všetkých Vás prosím, dajte nám informáciu o prípadnej Vašej pozitivite, prípadne pozitivite vo Vašom okolí alebo prejavujúcich sa príznakov u detí, aby sme mohli zabezpečiť potrebné opatrenia.


Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Čestné vyhlásenie 11c
.docx
Download DOCX • 24KB


Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_dietata
.doc
Download DOC • 35KB