top of page

Prevádzka obnovená

Vážení rodičia,


Od 22.11.2021 obnovujeme prevádzku materskej školy pre prihlásené deti. V prevádzke budú štyri triedy, do ktorej triedy budú jednotlivé deti zaradené, budete informovaní cez edupage a e-mailom. Pri opätovnom nástupe je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a návštevníka – rodiča. Prosíme všetkých rodičov, aby do materskej školy privádzali len ZDRAVÉ deti – bez soplíkov, kašľa....

Vianočné fotografovanie dňa 23.11.2021 sa zatiaľ ruší, náhradný termín Vám bude včas oznámený.


bottom of page