Prevádzka MŠ od 15.02.2021

Materská škola ostáva naďalej zatvorená!!!

V zmysle stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa 05.02.2021 s odporúčaním neotvárať všetky školy na území okresu a po zasadnutí krízového štábu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 11.02.2021, ostáva Materská škola Kríková 20, Bratislava zatvorená v týždni od 15.02.2021.

Naďalej bude pokračovať prevádzka len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Do MŠ budú chodiť deti, ktoré ju navštevovali minulý týždeň, ak sa rodičovi nezmenila povaha práce.

Povinne sa nosia rúška počas celého dňa.

Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní.

Potrebné je opäť odovzdať vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie - negatívny test: ktorý nájdete pod príspevkom

Vo Vrakuni budú opäť k dispozícii OM (odberné miesta) na :

- ZŠ Železničná od piatku 12.2 do nedele 14.2. - v piatok doobeda hlavne pre zamestnancov, mamičky na materskej, tehotne mamičky, ZŤP

- ZŠ Rajčianska a ZŠ Žitavská od soboty 13.2 do nedele 14.2.

Čas: od 8:00 do 11:45, 13:00 do 16:45 a od 17:30 do 20:00.

OM sú bez objednania.

V prípade nových informácií o otvorení materskej školy vás budeme informovať.

Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test
.doc
Download DOC • 52KB