top of page

Prerušenie prevádzky od 13.12.2022 do 16.12.2022

Vážení rodičia,


z dôvodu vysokej chorobnosti detí v materskej škole, podľa odporúčania RÚVZ a súhlasu zriaďovateľa prerušujeme prezenčnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v Materskej škole Kríková od 13.12. 2022 do 16.12 2022 vrátane a prechádzame na dištančné vzdelávanie.


Zároveň oznamujeme, že plánované vianočné besiedky sú zrušené.

Comments


bottom of page