Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Od 01.01.2021 nastala zmena v školskom zákone, o odklad povinnej školskej dochádzky už nežiadate základnú školu. Na zápis do základnej školy je potrebné ísť, kde ich budete informovať, že Vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Potrebná bude písomná žiadosť - originál s podpismi.

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nájdete pod príspevkom. K tejto žiadosti je potrebné priložiť: 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - naša materská škola patrí pod: https://cpppapba2.sk/

2. písomný súhlas pediatra

3. informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Žiadosť s potrebnými prílohami je potrebné podať najneskôr do 30.04.2021.

Žiadosť o pokračovaní povinného predprim
.
Download • 36KB

Súhlas pediatra
.doc
Download DOC • 30KB

Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni
.
Download • 40KB