Podmienky vstupu do MŠ od 3.5.

Milí rodičia,Od 3.5.2021 RÚVZ SR Vyhláškou č. 200/2021 zo dňa 30.4.2021 upravil podmienky, podľa ktorej sa osoby vstupujúce do areálu školy nemusia preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, pokiaľ bude okres v I. a II. stupni varovania, t. j. červený alebo ružový.

Preto v pondelok, 3.5.2021, už nemusíte predkladať čestné vyhlásenie, ale len Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa v prípade, že chýbalo v materskej škole 3 a viac dní vrátane soboty a nedele. Toto potvrdenie predkladáte aj po každej absencii Vášho dieťaťa v materskej škole, dlhšej ako 3 dni.Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_dietata_od_0
.
Download • 37KB
Pravidla_vstupu_do_MS-1
.ppt
Download PPT • 493KB