Poďakovanie

Nemilé dve skoré rána pred Vianocami zažili naši zamestnanci, keď pri príchode do materskej školy zistili, že sa do nej vlámali neznámi páchatelia a odcudzili niekoľko kusov výpočtovej techniky, projektorov a iných učebných pomôcok. Niektorým ľuďom nebola táto udalosť ľahostajná a tak vznikla myšlienka o zabezpečení budovy. Riaditeľka materskej školy vyslovuje poďakovanie všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa nezištne podieľali na vyhotovení realizácie zabezpečenia materskej školy a tiež spoločnosti TSS GROUP, a. s. Bratislava, ktorá sa ochotne podieľala na vypracovaní návrhu zabezpečenia, ako aj na dodávke systému.


V mene svojom, ale najmä v mene detí navštevujúcich materskú školu ešte raz veľké

ĎAKUJEM

riaditeľka materskej školy