top of page

Plánované nadštandardné aktivity – september a október

Plavecký výcvik

Od 06.09.2022 do 03.11.2022 organizujeme s prihlásenými deťmi z 5., 6. a 7. triedy plavecký výcvik v Plaveckej akadémii na Borekovej ulici.

Exkurzia – „Dobré jablká“ v Dunajskej Lužnej

Dňa 12.09.2022 deti z 5., 6. a 7. triedy absolvujú exkurziu v Dunajskej Lužnej, kde sa formou zážitkového učenia oboznámia s pestovaním, skladovaním a ošetrovaním jabĺk a so známymi odrodami.

Stražanovo bábkové divadlo

21.09.2022 poteší deti Stražanovo bábkové divadlo rozprávkou „Medovníkový domček“

Divadlo

05.10.2022 zahrajú najstarším deťom rozprávku „Ako to bolo so škaredým káčatkom“ členky SBD

Sokoliari

19.10.2022 sa formou sokoliarskeho vystúpenia deti oboznámia s rôznymi druhmi vtákov.

Jesenná vychádzka

o termíne jesennej vychádzky, ktorú absolvujú deti z 5., 6. a 7. triedy budete včas informovaní na nástenkách v šatniach, pozvánkach...

Hudobná rozprávka

25.10.2022 predstaví deťom ujo Ľubo hudobnú rozprávku „Červená čiapočka“.

Jesenné prázdniny

28.10.2022 – 31.10.2022 bude prevádzka materskej školy obmedzená len na niekoľko tried z dôvodu jesenných prázdnin. Záujem o dochádzku v tomto termíne budú včas zisťovať triedne učiteľky.

bottom of page