top of page

Plánované nadštandardné aktivity – november a december

Fidlikanti

07.11.2022 zavítajú do materskej školy Fidlikanti, predstavia deťom rôzne hudobné nástroje, prednesú krásne ľudové piesne a s deťmi si zatancujú možno aj klobúkový tanec.

Vianočné fotografovanie detí

14.11.2022 sa budú prihlásené deti fotografovať.

Výstava

15.11.2022 si deti zo 6. a 7. triedy prezrú v Základnej škole Železničná výstavu pod názvom „Má to zmysel aj bez zmyslov.

Sférické kino

23.11.2022 si deti z 5., 6. a 7. triedy vo sférickom kine prezrú život v podmorskom svete.

„Zvieratká v zime“

01.12.2022 deti zo 6. a 7. triedy absolvujú program z inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE pod názvom „Zvieratká v zime“. Program umožní deťom zoznámiť sa s rozmanitými spôsobmi prečkávania zimy rôznych druhov zvieratiek.

Vianočná rozprávka

07.12.2022 predstaví deťom ujo Ľubo vianočnú hudobnú rozprávku.

Mikulášske divadelné predstavenie v 221

8.12.2022 si deti prezrú divadielko s mikulášskou tematikou v kultúrnom dome 221, po ktorom všetkých obdarí „ozajstný“ Mikuláš balíčkami.

Výroba voňavého vianočného papiera

13.12.2022 si deti zo 6. a 7. triedy pod vedením lektorky z inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE vyrobia voňavý vianočný papier. Zároveň sa oboznámia, ako sa dá pomôcť prírode triedením a recykláciou papiera.

Vianočné besiedky

O termínoch konania vianočných besiedok v jednotlivých triedach budete včas informovaní e-mailom, oznamom na nástenkach....

Vianočné prázdniny

23.12.2022 – 07.01.2023 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu vianočných prázdnin.

bottom of page