top of page

Oznam o bezinfekčnosti

Vážení rodičia,

v prvý deň nástupu do materskej školy bude potrebné okrem tlačiva o bezpríznakovosti predložiť aj vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa, a to:

- pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a - vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň.

Bezinfekčnosť dieťaťa
.doc
Download DOC • 35KB

bottom of page