Oznam k nástupu do MŠ od 11.01.2021

Milí rodičia,

pri nástupe Vášho dieťaťa do materskej školy od 11.1.2021 je potrebné priniesť:

1. 2 ks rúško pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.

2. Podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete na webovom sídle školy).

3. Potvrdenie od zamestnávateľov, že vykonávate prácu na svojom pracovisku, že povaha Vašej práce nedovoľuje pracovať z domu

alebo patríte medzi zákonných zástupcov/rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

4. Vaše deti budú od 11.1. zaradené do 1. triedy, vchod č. III - deti z 1,. 6., 7. triedy a všetci chlapci zo 4. triedy alebo do 2.triedy, vchod č. I. - deti z 2., 3., 5. triedy a všetky dievčatá zo 4. triedy.

Zoznamy budú zverejnené na vchodových dverách.

5. V zmysle platného VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách bude materská škola vyberať poplatok alikvotne, pričom denná sadzba je 1,32 € nasledovne:

pre dieťa, ktoré nastupuje do MŠ od 11.1. 2021 - celková suma 19,80 €

pre dieťa, ktoré nastupuje do MŠ od 18.1. 2021 - celková suma 13,20 €

pre dieťa, ktoré nastupuje do MŠ od 25.1. 2021 - celková suma 6,60 €.

Deti, ktoré navštevujú MŠ posledný rok pred vstupom do základnej školy poplatok neplatia.


Prosíme Vás, dodržujte uvedené pokyny a opatrenia, táto situácia nie je ani pre nás ľahká, snažme sa ju spoločne čo najlepšie zvládnuť.

Ďakujem a prajem Vám hlavne zdravie.

© 2021 Copyright Materská Škola Kriková 20 Bratislava
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now