top of page

Oznam

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa budú prijímať začiatkom mája 2022. Bližšie informácie o termíne a aktuálnu žiadosť zverejníme v priebehu mesiaca marec 2022.
bottom of page