Oznam

Vážení rodičia,

podľa usmernenia MŠ SR materská škola od 08.02.2021 začína s prezenčnou formou výučby pre všetky deti. Prevádzka bude od 7,00 h. do 16,30 h., zberná trieda nebude. Prosím všetkých rodičov, ktorí sa rozhodnú svoje dieťa do materskej školy od 08.02.2021 neprihlásiť, aby túto skutočnosť nahlásili do zajtra, t. j. 05.02.2021 do 8,00 h. na e-mail: m.koprdova@mskrikova.sk.

Prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ktorú navštevuje a dátum odkedy - dokedy nebude školu navštevovať. Tento údaj je potrebný aj pre výpočet školného a k zabezpečeniu stravovania. Podľa počtu prihlásených detí bude nastavená prevádzka. V prípade nízkeho počtu prihlásených detí budú otvorené len niektoré triedy. Do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené Vám včas oznámime.

Pri spustení prevádzky sa bude prísne dbať na dodržiavanie nastavených opatrení.

Pri vstupe do materskej školy prosím dodržujte:

1. Dezinfekcia rúk.

2. Do šatne vstupuje len jedna sprevádzajúca osoba s dieťaťom (nevstupujú ani starší súrodenci).

3. Do priestorov školy vstupuje iba jedna sprevádzajúca osoba s dieťaťom vždy s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Pri odovzdávaní dieťaťa službukonajúcej učiteľke rodič musí dodržiavať bezpečnostné opatrenia z dôvodu ochrany zamestnancov školy ako aj ostatných detí:

1. Do materskej školy privádza len zdravé dieťa, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia – kašeľ, soplíky a podobne. V prípade, že službukonajúca učiteľka po vykonaní ranného filtra zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie, do materskej školy ho neprevezme.

2. Pre dieťa zabezpečí aspoň dve ochranné rúška (detské, nie rúško pre dospelých), dieťa ho bude používať po celý deň s výnimkou popoludňajšieho odpočinku.

3. Predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo zverejnené na webovom sídle materskej školy)

https://c363239d-e166-4f25-8251-def265c1ad8a.filesusr.com/ugd/0d3da4_5b55743150024ab58185fe4fcaec1f38.pdf

4. Predloží Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Ak počas dochádzky Vášho dieťaťa do materskej školy budete mať pozitívny výsledok testovania alebo niekto vo Vašom blízkom okolí, bezodkladne nám to oznámte.

Bližšie informácie nájdete na stránke MŠ SR na uvedenom linku:

https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf?fbclid=IwAR1mc4ntzobPeb4vd_09elT3km6I7BcCk2qRfQyH2twJ6wMPpIIUqZAr2J8

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadil MOM v nasledovných školách:

Zoznam odberových miest :

Otvorené v čase od 08:00- 20:00 (posledný odber 19:45)


Prestávka: 12:00-13:00 (posledný odber 11:45)

17:00-17:30 (posledný odber 16:45)


05.02.2021 (piatok)

Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

Odberové miesto 1

Odberové miesto 2


Vzhľadom na nástup detí a žiakov do škôl, budú v piatok dopoludňajších hodinách prioritne testovaní zamestnanci materských a základných škôl, mamičky na materskej dovolenke a občania so ZŤP. V poobedňajších hodinách je testovanie určené pre širokú verejnosť.


06.02.2021 – 07.02.2021 (sobota, nedeľa)

Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

Odberové miesto 1

Odberové miesto 2


Základná škola Žitavská 1, Bratislava - 2 odberové miesta

Odberové miesto 3

Odberové miesto 4


Základná škola Rajčianska 3, Bratislava - 2 odberové miesta

Odberové miesto 5

Odberové miesto 6Z dôvodu dezinfekcie priestorov, ktoré budú trvať maximálne 5-10 minút (pri pozitívnych prípadoch), prosíme občanov o trpezlivosť.


Za pochopenie ďakujeme.


Miroslava Koprdová

riaditeľka MŠ

© 2021 Copyright Materská Škola Kriková 20 Bratislava
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now