Letná prevádzka

Vážení rodičia,

v zmysle vyhlášky o materskej škole a po súhlase zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy prerušená v čase letných školských prázdnin od 1.8.2022 do 31.8.2022. Prevádzka bude obnovená dňa 5.9.2022.


V mesiaci júl bude prevádzka v režime letnej činnosti, len v obmedzenom počte tried a pre prihlásené deti.