top of page

Fašiangový karneval

Dňa 9.2.2022 sa v dopoludňajších hodinách budeme samostatne v každej triede zabávať na karnevale. Prosíme, zabezpečte deťom masky. Ráno odovzdajte deti službukonajúcej učiteľke už v maskách .

bottom of page