top of page

Exkurzia

Dňa 01.10.2021 sa vyberú deti zo 4. a 5. triedy na exkurziu do ovocného sadu v Dunajskej Lužnej a dňa 04.10.2021 deti zo 6. a 7. triedy

bottom of page